05
مه

قلموی دو لبه

گالری دلگشا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

•زمان: 30 فروردین الی 16 اردیبهشت – 1398
•ساعت: 13:00 تا 20:00
•آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، پلاک ۳۰