21
جولای

تمامی کسب و کاری های تهران در فلفور

تهران، قلب تپنده اقتصاد ایران است. از این رو انواع کسب و کار ها در این شهر قرار دارد که می توان با فلفور به تمامی کسب و کار های محلی و خرد و کلان دسترسی داشت و با استفاده از بخش ها و امکاناتی که در فلفور وجود دارد میتوان خرید و خدمات دریافت نمود، از سوی دیگر میتوان قبل از حضور و رسیدن به مکان مورد نظر با گشت مجازی، از مکان مورد نظر به صورت چند بعدی بازدید داشت تا افزون بر ویژگی تجاری، برای گردشگران نیز جذاب و هیجان انگیز باشد و خود را در آن مکان تصور کرد .