1,400,000 تومان

توضیحات

  • این پکیج از زمان پرداخت تا دو سال اعتبار دارد و بعد از اتمام اعتبار قابل تمدید می باشد.
  • نحوه پرداخت مبلغ پکیج در دو قسط می باشد. قسط اول (مبلغ 700.000 تومان) از محل پرداخت مشتری دریافت میشود و قسط دوم (مبلغ 700.000 تومان) بعد از محقق شدن قسط اول می باشد.