تله کابین توچال

• حالا کجا بریم؟ چه جایی بهتر از تله کابین توچال؟
• یکی از طولانی‌ترین خطوط تله کابین نصب شده در دنیا
• با تله کابین توچال از هوای لذت بخش ارتفاعات تهران لذت ببرید.
• سفر راحت به ارتفاع ۳۶۸۰ متری از سطح دریا با تله کابین