05
مه

سری گیاه

گالری هما

نمایشگاه انفرادی طراحی

•زمان: 6 الی 17 اردیبهشت – 1398
•ساعت: 11:00 تا 19:00
•آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک