16
مه

نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

گالری شیرین

نمایشگاه گروهی

  • •زمان: ۲۰ اردیبهشت الی ۲۲ خرداد – 1398
    •ساعت: 11:00 تا 19:00
    •آدرس: تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ی سیزدهم، پلاک ۵