ثبت مکان

ثبت رایگان مکان در اپلیکیشن فلفور
 • مشخصات فردی

 • مشخصات کسب و کار

 • نام مکانی که میخواهید ثبت کنید را بصورت کامل وارد کنید.
 • شماره را با کد (021) وارد کنید. این شماره تماس برای کاربران فلفور نمایش داده میشود.
 • نشانی کسب و کار را به صورت دقیق وارد کنید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
   تصاویر برای نمایش به کاربران می باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .