16
مه

میان دو جهان

گالری هما

نمایشگاه انفرادی حجم

  • •زمان: ۲۰ الی 31 اردیبهشت – 1398
    •ساعت: 11:00 تا 19:00
    •آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک